Kancelaria Adwokacka
Remigiusz Szczepaniak

O kancelarii

Prowadzisz działalność gospodarczą bez profesjonalnej pomocy prawnej i obawiasz się prawnych kłopotów?

Czeka cię trudna i stresująca sprawa rodzinna?

Zapraszamy!

Nasza Kancelaria Adwokacka ma siedzibę w Koninie i działa na rynku od 2007 roku.

Świadczymy pomoc prawną najwyższej jakości w zakresie prawa gospodarczego i rodzinnego. Pomagamy również rozwiązywać spory w drodze mediacji w  sprawach gospodarczych i rodzinnych.

Nasza oferta

Od wielu lat pomagamy przedsiębiorcom rozwiązywać ich codzienne prawne problemy związane z prowadzeniem biznesu.

Przede wszystkim pomagamy w negocjowaniu umów i w ich redagowaniu. Czuwamy, aby zawierane kontrakty były zgodne z prawem, korzystne dla klienta i bezpieczne. Przygotowujemy stosowane w codziennym obrocie gospodarczym dokumenty: ogólne warunki sprzedaży, formularze zamówień, pokwitowania dostarczenia towaru, wykonania usługi itp. W przypadku powstania sporów na tle zawartych umów, pomagamy je rozwiązać polubownie w drodze negocjacji bądź mediacji, a jeśli jest to niemożliwe, na drodze sądowej.

W specjalny sposób zajmujemy się sprawami z zakresu zamówień publicznych, pomagamy przedsiębiorcom zdobywać publiczne przetargi, reprezentujemy ich przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Pomagamy tworzyć spółki prawa handlowego, doradzamy jaką wybrać optymalną formę prawną dla prowadzonego przedsiębiorstwa. Obsługujemy zarządy, rady nadzorcze lub zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy). Przygotowujemy lub weryfikujemy dokumenty dotyczące organów spółek.

Pomagamy w sprawach z zakresu prawa pracy, jak również w prowadzeniu windykacji należności pieniężnych.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach o rozwód, separację, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Zajmujemy się również sprawami o podział majątku wspólnego.

Zapewniamy najskuteczniejsze i najkorzystniejsze rozwiązania dla naszych klientów. Dbamy o to, by umożliwić klientowi zaoszczędzenie czasu, stresu i kosztów oraz zadbać o interes jego dzieci. Dlatego dążymy do skutecznej i satysfakcjonującej mediacji. Gdy środki polubowne zawiodą, naszym celem staje się wygrana sprawa sądowa.

Pomagamy w zakresie prawa spadkowego, w szczególności w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku.

W sprawach karnych reprezentujemy oskarżonych w oparciu o upoważnienie do obrony oraz pokrzywdzonych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w szczególności w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie.

Swoją działalność skupiamy na prawie zamówień publicznych. Śledzimy na bieżąco zmiany w przepisach prawa oraz w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.

Doradzamy jak unikać prawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach, a w konsekwencji zwiększamy szansę na uzyskiwanie kontraktów. Pomagamy przygotowywać oferty, wyjaśniać treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i innych dokumentów przetargowych.

Zwracamy się pisemnie do zamawiających z wnioskami i pytaniami, weryfikujemy oferty konkurentów, pomagamy odpowiadać na pisma zamawiających.

W sprawach spornych reprezentujemy zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

O mnie

W 2001 r. ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach podjąłem pracę w kancelarii radcy prawnego w Koninie specjalizującej się w prawie zamówień publicznych, równolegle podnosiłem swoje kwalifikacje na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2007 r. zostałem radcą prawnym i od tego czasu prowadzę własną kancelarię. Tytuł zawodowy adwokata uzyskałem w roku 2010.

Skończyłem studia podyplomowe w zakresie podatków (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – 2003 r.), prawa dowodowego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 2014 r.), prawa zamówień publicznych (Uniwersytet Warszawski – 2015 r.), mediacji (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2016 r.) oraz prawa rodzinnego z elementami psychologii (Uniwersytet Łódzki – 2019 r.).

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

Remigiusz Szczepaniak

Chopina 23d/14

62-510 Konin

tel./fax 63-244-27-76

tel. kom. 797-270-230 

tel. kom. 609-765-160

e-mail: kancelaria@adwokat-szczepaniak.pl

NIP 665-231-11-14

Nr rachunku bankowego 39 1090 1199 0000 0001 0731 2829