Kancelaria Adwokacka
Remigiusz Szczepaniak

O kancelarii

Nasza Kancelaria Adwokacka ma siedzibę w Koninie i działa na rynku od 2007 roku. Pomoc prawną świadczymy w zakresie:

– obsługi prawnej gmin,

– obsługi prawnej uczestników rynku zamówień publicznych,

– obsługi prawnej instytucji kultury.

Budujemy trwałe, wieloletnie relacje z klientami potrzebującymi pomocy prawnej w obszarach, w których się specjalizujemy.

Pomagamy również rozwiązywać spory w drodze mediacji w sprawach rodzinnych i gospodarczych.

Nasza oferta

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną gmin oraz ich jednostek organizacyjnych.

Pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • opiniowanie projektów uchwał rady gminy oraz zarządzeń wójta/burmistrza/prezydenta,
 • obsługę sesji rady gminy,
 • przygotowywanie lub weryfikację zawieranych umów,
 • doradztwo i pomoc związaną z udzielaniem zamówień publicznych,
 • doradztwo i sporządzanie opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością gmin,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • pomoc i doradztwo przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych, w tym sporządzanie/opiniowanie decyzji administracyjnych,
 • uczestnictwo w prowadzonych przez gminę negocjacjach i mediacjach,
 • reprezentacja gminy w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej oraz Krajowej Izby Odwoławczej,
 • obsługa gminnych jednostek organizacyjnych – szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej, instytucji kultury, spółek komunalnych.

Główną specjalizacją kancelarii jest obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

 • pomoc zamawiającym przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (od momentu przygotowania dokumentacji przetargowej do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia),
 • pomoc zamawiającym w przygotowaniu regulaminów udzielania zamówień o wartości do 130.000 zł oraz pomoc przy prowadzeniu postępowań poza reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • doradztwo świadczone wykonawcom na etapie przygotowywania oferty i innych dokumentów niezbędnych do jej złożenia, pomoc świadczona konsorcjantom w przygotowywaniu oferty wspólnej,
 • reprezentowanie wykonawców w relacjach z zamawiającymi, przygotowywanie zapytań do specyfikacji warunków zamówienia oraz odpowiedzi na wezwania zamawiającego.
 • reprezentowanie zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • udział w negocjacjach i mediacjach pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami.
 • reprezentowanie wykonawców i zamawiających w sporach sądowych w związku z realizacją umów o zamówienia publiczne.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną instytucjom kultury – ośrodkom kultury, centrom kultury, muzeom oraz bibliotekom.

Obsługa prawna obejmuje w szczególności:

 • weryfikację i przygotowanie statutów oraz regulaminów porządkujących zasady organizacji instytucji kultury,
 • przygotowywanie lub weryfikację zawieranych umów,
 • doradztwo i pomoc w przygotowywaniu dokumentów z zakresu prawa pracy,
 • doradztwo i pomoc związaną z udzielaniem zamówień publicznych,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • reprezentowanie instytucji przed sądami i organami administracji publicznej,
 • wspieranie instytucji w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi.

O mnie

W 2001 r. ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach podjąłem pracę w kancelarii radcy prawnego w Koninie specjalizującej się w prawie zamówień publicznych, równolegle podnosiłem swoje kwalifikacje na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2007 r. zostałem radcą prawnym i od tego czasu prowadzę własną kancelarię. Tytuł zawodowy adwokata uzyskałem w roku 2010.

Skończyłem studia podyplomowe w zakresie podatków (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – 2003 r.), prawa dowodowego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 2014 r.), prawa zamówień publicznych (Uniwersytet Warszawski – 2015 r.), mediacji (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2016 r.), prawa rodzinnego z elementami psychologii (Uniwersytet Łódzki – 2019 r.) oraz prawa zamówień publicznych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 2022).

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

Remigiusz Szczepaniak

Chopina 23d/14

62-510 Konin

tel./fax 63-244-27-76

tel. kom. 797-270-230 

tel. kom. 609-765-160

e-mail: kancelaria@adwokat-szczepaniak.pl

NIP 665-231-11-14

Nr rachunku bankowego 39 1090 1199 0000 0001 0731 2829